”жгородський  омерцiйний “ехнiкум
Web - стор≥нка ”жгородського комерцiйного технiкуму
 
Ќавчанн¤

¬иховна робота

–озбудова нашоњ держави, незалежн≥сть ¤коњ проголошена прийн¤тою ¬ерховною –адою ”крањни про державний суверен≥тет ”крањни 16 липн¤ 1990 року та јктом проголошенн¤ незалежност≥ ”крањни (24серпн¤ 1991р.) ≥ п≥дтверджена результатами ¬сеукрањнського референдуму 1 грудн¤ 1991 року, ставить на пор¤док денний перед вищими навчальними закладами надзвичайно важливе й нев≥дкладне завданн¤ - вихованн¤ справжнього громад¤нина й патр≥ота р≥дноњ земл≥. Ќа перший план виступаЇ побудова незалежноњ ”крањни ≥ вихованн¤ п≥дростаючого покол≥нн¤ в≥дданим ц≥й справ≥, нац≥онально св≥домим, глибоко патр≥отичним, з почутт¤м причетност≥ ц≥й земл≥ ≥ бажанн¤м служити народу ”крањни.

”жгородський комерц≥йний техн≥кум ставить перед собою завданн¤ по-новому п≥д≥йти до вихованн¤ справжнього громад¤нина й патр≥ота р≥дноњ земл≥. ”весь виховний процес базуЇтьс¤ на етнопедагог≥ц≥, на споконв≥чних традиц≥¤х, звича¤х та обр¤дах, в≥дновленн¤ ≥сторичноњ памТ¤т≥ украњнц≥в ≥ спр¤мовуЇтьс¤ на формуванн¤ особистост≥, ¤ка б активно засвоњла т≥ норми морал≥, що вироблен≥ людством прот¤гом багатов≥ковоњ ≥стор≥њ.

¬ихованн¤ студентськоњ молод≥, ¤ка через к≥лька рок≥в стане Ђ¤дромї украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ, вимагаЇ особливоњ уваги. јдже майбутнЇ нашого народу залежить в≥д зм≥сту ц≥нностей, що закладаютьс¤ у св≥тогл¤дн≥ ор≥Їнтири молодих людей, та в≥д того, ¤кою м≥рою духовн≥сть стане основою њх житт¤.

ѕлануванн¤ виховноњ роботи у техн≥кум≥ проводитьс¤ два рази на р≥к на зас≥данн≥ методичноњ академнаставник≥в. ” плани виховноњ роботи академнаставник≥в вход¤ть так≥ розд≥ли: нац≥ональне вихованн¤, моральне вихованн¤, естетичне вихованн¤, правове вихованн¤, еколог≥чне вихованн¤, трудове вихованн¤, ф≥зичне вихованн¤, робота з батьками студент≥в. ѕри плануванн≥ виховноњ роботи ≥з студентами та проведенн≥ виховних заход≥в академнаставники можуть використовувати пер≥одичне виданн¤ Д ѕозакласна годинаФ, Д¬се дл¤ вчител¤Ф, Дƒиректор школиФ, на ¤к≥ регул¤рно щороку оформл¤Їтьс¤ п≥дписка, методичкоюФ Ќа допомогу академнаставникуФ, видану заступником директора з виховноњ роботи  ≥¤к.ћ.¬. та методистом техн≥куму  остелей √.ћ.

“≥льки за умови Їдност≥ ≥ наступност≥ процесу вихованн¤ в с≥мТњ та закладах осв≥ти прот¤гом всього пер≥оду формуванн¤ св≥тогл¤ду молодоњ людини можна дос¤гти к≥нцевоњ мети - становленн¤ громад¤нина своЇњ держави.

√оловна мета нац≥онального вихованн¤ - формуванн¤ св≥домого громад¤нина, патр≥ота, набутт¤ молодим покол≥нн¤м соц≥ального досв≥ду, високоњ культури м≥жнац≥ональних взаЇмин, формуванн¤ в молод≥ потреби й ум≥нн¤ жити в громад¤нському сусп≥льств≥, розвиненоњ духовност≥, ф≥зичноњ досконалост≥, моральноњ, художньо-естетичноњ, трудовоњ, еколог≥чноњ культури.

ƒо послуг студент≥в та викладач≥в актова та спортивна зали, три компТютерн≥ класи, л≥нгафонний каб≥нет , сво¤ в≥деотека, де збер≥гаютьс¤ записи найвизначн≥ших под≥й у житт≥ техн≥куму, власне внутр≥шнЇ рад≥омовленн¤ , щом≥с¤чно виходить техн≥кум≥вська газета УƒукатФ , б≥бл≥отека техн≥куму обладнана компТютерами з безкоштовним виходом в мережу ≤Ќ“≈–Ќ≈“ дл¤ студент≥в ≥ викладач≥в техн≥куму.

Ќац≥ональне вихованн¤ зд≥йснюЇтьс¤ впродовж усього процесу навчанн¤ молод≥ в техн≥кум≥, забезпечуЇ всеб≥чний розвиток, гармон≥йн≥сть ≥ ц≥л≥сн≥сть особистост≥, њњ зд≥бностей й обдарувань, формуЇ громад¤нина, здатного до самост≥йного мисленн¤, сусп≥льного вибору й д≥¤льност≥, спр¤мованоњ на процв≥танн¤ ”крањни. Ќа виховних годинах систематично провод¤тьс¤ пол≥т≥нформац≥њ, зустр≥ч≥ з видатними людьми м≥ста та област≥, прац≥вниками заклад≥в торг≥вл≥, громадського харчуванн¤, готел≥в .

«м≥цнити демократичну правову державу можуть громад¤ни, ¤к≥ любл¤ть св≥й народ, готов≥ самов≥ддано захищати й розбудовувати свою Ѕатьк≥вщину, мають людську г≥дн≥сть, нац≥ональну самосв≥дом≥сть, гуман≥стичну мораль, знають своњ права ≥ свободи та вм≥ють в≥дсто¤ти њх, спри¤ючи громад¤нському миру, злагод≥ в сусп≥льств≥ та дотримуючись закон≥в. —аме таку мету ставл¤ть перед собою зан¤тт¤ ун≥верситету правових знань, на ¤к≥ запрошуютьс¤ прац≥вники м≥л≥ц≥њ, прокуратури, податковоњ ≥нспекц≥њ,  –”. ÷≥каво проходить веч≥р до ƒн¤ «бройних —ил ”крањни Д озацькому роду нема переводуФ, в ¤кому приймають участь юнаки техн≥кум та во¤ки одн≥Їњ з ”жгородських в≥йськових частин.

¬ихованн¤ студентськоњ молод≥, , потребуЇ особливоњ уваги. ћайбутнЇ нашого народу залежатиме в≥д зм≥сту ц≥нностей, що закладаютьс¤ ор≥Їнтири молодих людей, та в≥д того, ¤кою м≥рою духовн≥сть стане основою њх житт¤.

“ому на одному р≥вн≥ з п≥дготовкою висококвал≥ф≥кованих фах≥вц≥в у техн≥кум≥ стоњть завданн¤ ‘ормуванн¤ нац≥ональноњ ≥нтел≥генц≥њ, спри¤нн¤ збагаченню ≥ оновленню ≥нтелектуального генофонду нац≥њ, вихованн¤ њњ духовноњ ел≥ти - завданн¤. ƒос¤гненн¤ мети вихованн¤ можливе лише за умови комплексного п≥дходу ≥ залученн¤ до ц≥Їњ роботи всього викладацького складу техн≥куму, адм≥н≥страц≥њ, орган≥в студентського самовр¤дуванн¤ та громадських об'Їднань студентськоњ молод≥.

ќсв≥тн¤ й виховна д≥¤льн≥сть у техн≥кум≥ знаходитьс¤ у т≥сному взаЇмозв'¤зку, доповнюючи ≥ збагачуючи одна одну. ќновленн¤ зм≥сту загальноосв≥тн≥х, соц≥ально-гуман≥тарних дисципл≥н п≥дпор¤дковано мет≥ формуванн¤ в студент≥в нац≥ональноњ самосв≥домост≥, патр≥отизму, правовоњ ≥ економ≥чноњ грамотност≥, соц≥альноњ активност≥, загальноњ культури особистост≥, що базуЇтьс¤ на надбанн¤х украњнськоњ та св≥товоњ культури. “ак≥ ¤кост≥ випускника вищого навчального закладу передбачено ƒержавним стандартом вищоњ осв≥ти. ¬иховна робота, що проводитьс¤ у техн≥кум≥ за межами аудитор≥њ, забезпечуЇ актуал≥зац≥ю теоретичних знань студент≥в, спр¤мовуЇ њх у практичну площину, звертаЇ увагу молод≥ на найгостр≥ш≥ соц≥альн≥ проблеми сьогоденн¤, формуЇ њх соц≥альну зр≥л≥сть. ¬же стало традиц≥Їю проведенн¤ вечор≥в та конкурс≥в профес≥йноњ майстерност≥, на ¤ких студенти можуть показати набут≥ у техн≥кум≥ знанн¤ за спец≥альн≥стю ≥ разом з тим вм≥нн¤ ѕ≥дготовка та проведенн¤ зустр≥чей з видатними людьми м≥ста та област≥, прац≥вниками заклад≥в торг≥вл≥, громадського харчуванн¤, готел≥в.

ѕрактичним документом дл¤ орган≥зац≥њ виховноњ роботи стала  онцепц≥¤ вихованн¤ д≥тей та молод≥ в нац≥ональн≥й систем≥ осв≥ти, затверджен≥й ћ≥н≥стерством осв≥ти в 1996 роц≥ ћета вихованн¤ - набутт¤ молодим покол≥нн¤м соц≥ального досв≥ду, успадкуванн¤ духовних надбань украњнського народу, дос¤гненн¤ високоњ культури м≥жнац≥ональних взаЇмин, формуванн¤ в молод≥, незалежно в≥д нац≥ональноњ приналежност≥, рис громад¤нина ”крањни, духовност≥, художньо-естетичноњ, правовоњ, еколог≥чноњ, валеолог≥чноњ, гендерноњ культури.

” техн≥кум≥ на належному р≥вн≥ проводитьс¤ робота, спр¤мована на розширенн¤ ≥ поглибленн¤ знань студент≥в щодо прав людини ≥ громад¤нина. √оловне завданн¤ ц≥Їњ роботи - спри¤ти формуванню правового св≥тогл¤ду молод≥, ¤кий включав би ¤к систему теоретичних погл¤д≥в на права ≥ основн≥ свободи людини, так ≥ в≥дпов≥дну життЇву позиц≥ю, моральн≥ та ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтири, ≥деали, переконанн¤.

—уть соц≥ально-правовоњ допомоги молод≥й людин≥ - зумовити розвиток њњ творчоњ ≥ндив≥дуальност≥, почутт¤ людськоњ г≥дност≥, розум≥нн¤ рол≥ законодавства ¤к засобу забезпеченн¤ њњ законних ≥нтерес≥в, ≥ вона займати належне м≥сце в навчально-виховн≥й робот≥ техн≥куму

≤нтерес молод≥ до художньоњ л≥тератури, класичноњ музики, театру, живопису, ≥нших витвор≥в високого мистецтва, вм≥нн¤ орган≥зувати активне ≥ зм≥стовне дозв≥лл¤. «а роки навчанн¤ студенти знайомл¤тьс¤ з ≥сторичними ≥ арх≥тектурними пам'¤тниками м≥ста.

ћузењ, картинн≥ галерењ, концертн≥ зали ≥ театри стали ф≥нансово недоступними дл¤ б≥льшост≥ студент≥в, тому дирекц≥¤ техн≥куму заключаЇ договори з б≥льш≥стю музењв м≥ста про в≥дв≥данн¤ та перегл¤д експозиц≥й студентами техн≥куму. Ѕо неможливо забезпечити вихованн¤ гармон≥йно розвиненоњ, соц≥ально св≥домоњ людини, активного громад¤нина без ознайомленн¤ його з ≥сторико-культурним надбанн¤м свого народу, ≥з всесв≥тньою культурою ≥ внеском наших сп≥вв≥тчизник≥в в њњ розвиток.

—творити належн≥ умови дл¤ розвитку та задоволенн¤ культурних потреб студент≥в - надзвичайно важливе завданн¤ адм≥н≥страц≥њ техн≥куму ≥ –ади студентського самовр¤дуванн¤. ” сучасних умовах реал≥зац≥¤ молод≥жноњ пол≥тики неможлива без пл≥дноњ сп≥впрац≥ з органами студентського самовр¤дуванн¤ та громадськими студентськими об'Їднанн¤ми. √оловним завданн¤м д≥¤льност≥ студентських об'Їднань Ї удосконаленн¤ навчально-виховного процесу, спр¤моване на сумл≥нне навчанн¤, вихованн¤ духовност≥ ≥ культури студент≥в. —тудентське самовр¤дуванн¤ - це д≥¤льн≥сть, за допомогою ¤коњ максимально ви¤вл¤ютьс¤ ≥ реал≥зуютьс¤ творч≥ зд≥бност≥ студент≥в, формуютьс¤ моральн≥ ¤кост≥, ≥н≥ц≥атива, п≥двищуЇтьс¤ в≥дпов≥дальн≥сть кожного за результати своЇњ прац≥ зростаЇ роль студентського колективу в процес≥ управл≥нн¤ техн≥кумом. ¬ техн≥кум≥ активно працюють органи студентського самовр¤дуванн¤ Ц студентськ≥ –ади академ≥чних груп, гуртожитку, техн≥куму. ¬ техн≥кум≥ д≥ють гуртки художньоњ самод≥¤льност≥ Ц вокальний , танцювальний ,  ¬ . —туденти орган≥зовують та провод¤ть тематичн≥ вечори та вечори в≥дпочинку зг≥дно з планом роботи, приймають участь в творчих конкурсах з соц≥ально Ц гуман≥тарних дисципл≥н, профес≥йноњ майстерност≥ ( у 2001 роц≥ Ц стали переможц¤ми у своњй ном≥нац≥њ на ћ≥жнародному конкурс≥ кондитер≥в Ц юн≥ор≥в в м.  иЇв≥, у 2004 роц≥ троЇ студент≥в одержали золот≥ медал≥ за перемогу у конкурс≥), виступають з допов≥д¤ми на науково Ц практичних конференц≥¤х . ” техн≥кум≥ забезпечен≥ належн≥ умови проживанн¤, навчанн¤ й в≥дпочинку студент≥в в гуртожитку, дл¤ оздоровленн¤ студент≥в шл¤хом залученн¤ до спортивно-масовоњ роботи ≥ орган≥зованого в≥дпочинку в кан≥кул¤рний пер≥од. “ак, прот¤гом л≥тн≥х кан≥кул 2004 року оздоровлено 193 чол , в тому числ≥:

- п≥дл≥тковий оздоровчий таб≥р на баз≥ техн≥куму - 180 чол.,
- благод≥йне товариство ЂЌеЇм≥¤ї, таб≥р Ђ  арпатиї, с. ƒубринич≥ - 3 чол
- таб≥р в≥дпочинку Ђ—ин¤кї - 1 чол.
- турбаза ЂЌарцисї - 1 чол.
- туристично Ц оздоровчий таб≥р Ђ«ачарована долинаї ≤ршавський район «акарпатськоњ област≥ - 8 чол.

—туденти техн≥куму приймають участь у вс≥х м≥ських та обласних спортивних змаганн¤х, ¤к≥ проход¤ть м≥ж студентами вищих навчальних заклад≥в ≤ Ц ≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ. як результат стаб≥льноњ роботи спортивних секц≥й Ц призов≥ м≥сц¤ на змаганн¤х.

¬елике значенн¤ у техн≥кум≥ прид≥л¤Їтьс¤ робот≥ гуртк≥в художньоњ самод≥¤льност≥, на ¤ких студенти можуть про¤вити та удосконалити своњ зд≥бност≥ та вм≥нн¤. —илами студент≥в провод¤тьс¤ вечори в≥дпочинку Дƒавайте познайомимось, ми - першокурсникиФ, до ћ≥жнародного ƒн¤ студента, до ƒн¤ ¬алентина, до дн¤ народженн¤ “.√.Ўевченка, зустр≥ч≥ з ветеранами ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, з випускниками дискотеки. јматори техн≥куму стали переможц¤ми у конкурс≥ аматорських колектив≥в ¬Ќ« ≤-≤≤ р≥вн≥в акредитац≥њ област≥.

¬ажливою проблемою вихованн¤ студент≥в Ї проф≥лактична робота по недопустимост≥ вживанн¤ молодими людьми алкогольних та наркотичних речовин, пристраст≥ до тютюну. ѕодоланн¤ зазначених проблем - одне з основних завдань виховного процесу, оск≥льки людина, њњ житт¤ ≥ здоров'¤ Ї найважлив≥шими соц≥альними ц≥нност¤ми держави, визначеними  онституц≥Їю. ” техн≥кум≥ створено систему психолог≥чного та педагог≥чного впливу на особист≥сть студента з метою вихованн¤ в нього прагненн¤ до здорового способу житт¤, в≥дпов≥дального батьк≥вства, безпечного материнства, здатност≥ протисто¤ти асоц≥альним ¤вищам. ” техн≥кум≥ створен≥ умови дл¤ реал≥зац≥њ здорового способу житт¤ та зменшенн¤ психосоц≥альноњ дезадаптованост≥ студент≥в. ўотижн¤ на виховних годинах провод¤тьс¤ трен≥нги з питань проф≥лактики розповсюдженн¤ —Ќ≤ƒу серед студентськоњ молод≥ за участю спец≥ал≥ст≥в обласного центру Д «доровТ¤Ф та закарпатського обласного центру по боротьб≥ та проф≥лактиц≥ розповсюдженн¤ —Ќ≤ƒу, м≥жрайонноњ громадськоњ орган≥зац≥њ "ЌеЇм≥¤". ѕсихологом техн≥куму щороку на початку навчанн¤ проводитьс¤ анкетуванн¤ студент≥в нового набору з метою спри¤нн¤ та створенн¤ умов дл¤ скор≥шоњ адаптац≥њ новонабраних студент≥в у техн≥кум≥. як результат Ц в≥дсутн≥сть студент≥в, ¤к≥ сто¤ли б на обл≥ку у органах м≥л≥ц≥њ.

Web - стор≥нка ”жгородського комерцiйного технiкуму
(p) 2005 | Webmaster
Сайт управляется системой uCoz