Ужгородський Комерцiйний Технiкум
Web - сторінка Ужгородського комерцiйного технiкуму
 
Новини
з життя технікуму

Випускники навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації запрошуються на навчання в Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету за прискореною програмою (2 роки 10 місяців) на такі спеціальності:

    ◊ "Фiнанси", спецiалiзацiя "Державнi фiнанси";
    ◊ "Облiк i аудит", спецiалiзацiя "Облiк i аудит в сферi товарного обiгу";
    ◊ "Менеджмент зовнiшньо-економiчної дiяльностi", спецiалiзацiя "Менеджмент ЗЕД".

Особи, що мають вищу освiту III та IV рiвнiв акредитацiї запрошуються на скорочений термiн навчання (1 рiк 10 мiсяцiв), Спецiальнiсть фiнанси, спецiалiзацiя "Державнi фiнанси".

Зарахування проводиться за результатами комплексних вступних випробувань (спiвбесiди):
Для спецiальностей "Облiк i аудит" та "Фiнанси":

    ◊ математика (усно);
    ◊ людина i свiт (усно);
    ◊ українська мова та лiтература (усно).

Для спецiальностей "Менеджмент ЗЕД":

    ◊ iноземна мова (усно);
    ◊ географiя (усно);
    ◊ українська мова та лiтература (усно).

Пiсля закiнчення навчання слухачi отримують диплом державного зразка, квалiфiкацiя - спецiалiст.

Детальнiшу iнформацiю можна отримати за адресою: м.Ужгород, пл.Корятовича, 1 (II поверх) тел. 61-27-37; 3-41-92. Приймальна комiсiя.


Web - сторінка Ужгородського комерцiйного технiкуму
(p) 2005 | Webmaster
Сайт управляется системой uCoz